Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. Mníšstvo

10. + MNÍŠSTVO+

K rozkvetu kresťanského života na Východe prispeli predovšetkým mnísi a kláštory. Od počiatku sa považoval mníšsky život za autentický kresťanský život. Mnísi sa snažia o to, aby zachovávali všetky Božie príkazy. Sú teda pravými kresťanmi. Ich strohý útek zo sveta, askéza, práca, to všetko vyjadruje úsilie, ktoré je naznačené a začaté už vo sv. krste – očistiť v človeku Boží obraz, ktorý sa zatemnil a vrátiť mu pôvodný lesk.

Z jednej strany utvrdzovala kontemplácia v mníchoch pocit duchovného puta so všetkými, z druhej strany často usilovali pre dobro kontemplácie žiť fyzický oddelení od ostatných. Videli v tom však prostriedok, ako upevniť spojenie s Bohom v modlitbe.

Východné obrady spôsobujú neustálym opakovaním prosby „Pane zmiluj sa.!  modlitbami za odpustenie hriechov atmosféru kajúcnosti. Ale východní mnísi nie sú smutný ani pesimisti. Vyznávajú naopak radostnú vieru, že ak je jediné zlo hriech, tak to zlo sa dá vymazať pokáním.

Základom spirituality východného mníšstva je taktiež viera v jednotu asketiky a mystiky. Dá sa tiež vyjadriť princípom – prax vedie ku kontemplácii.