Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prvý eparchiálny odpust

 

PRVÁ EPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ

SLÁVNOSŤ V SLOVINKÁCH

 
V dňoch 24. – 25. apríla 2010 sa konala v našej farnosti prvá eparchiálna púť na česť a slávu sv. veľkomučeníka Juraj a tohto roku aj blaženého hieromučeníka Pavla (Gojdiča), prešovského biskupa.
Už v piatok 23. apríla na samotný sviatok sv. veľkomučeníka Juraja sme medzi nami privítali o. Kamila Drozda, ktorý posvätil nové kňazské rúcho a slávil s nami aj sv. liturgiu. Vo svojej homílii veľmi jednoducho a priamo pripomenul množstvo Božích milosti, ktoré sme dostali v uplinulých pár rokoch. V závere o. Kamil nám udeli svoje novokňazské požehnanie a pomodlil sa s nami moleben k sv. Jurajovi.
Liturgický program samotného odpustu začal v sobotu večer molebenom k sv. Jurajovi a večierňou na ktorej sa zúčastnil veľký počet veriacich a ktorú viedli mladí našej farnosti. V závere večierne vstúpil do nášho chrámu náš biskup – vladyka Milan (Chautur), aby mohol s nami sláviť Archijerejskú sv. liturgiu. V jej homílii vyzdvihol pravé hrdinstvo, ktoré aj v dnešnej dobe spočíva na vyznávaní pravých hodnôt a názorov presne tak, ako tomu bolo aj v čase života sv. Juraja aj bl. biskupa Pavla. Po svätej liturgii vladyka Milan v kruhu svojich veriacich povzbudil prítomných v obnove rodín, ktorá aktuálne prebieha v našej farnosti.
Vrcholom odpustovej slávnosti bol nedeľný liturgický program. Ten začal Veľkou utierňou, ktorú slúžil rektor kňazského seminára blaženého Pavla v Prešove, o. Marko Rozkoš spolu s bohoslovcami. O 9:00 h začala akadémia bohoslovcov k bl. hieromučeníkovi Pavlovi. Táto akadémia sa stala bezprostrednou duchovnou prípravou pred príchodom liturgického sprievodu, v ktorom vstúpil s vladykom Milanom do nášho chrámu aj vladyka Pavol vo sv. relikvii, ktorá je vsadená do ikony nášho blaženého. Túto ikonu s veľkou ochotou a obetou pre náš chrám napísal Dr. Edmund Bachmann, ktorý v tomto čase žije so svojou rodinou v Norimbergu.
Archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Milan s 12 kňazmi, ktorí sa modlili pri eucharistickom prestole ako apoštoli so svojím učiteľom. V homílii vladyka Milan pripomenul súvislosti pre ktoré tento chrám vyhlásil za eparchiálne odpustové miesto. Hlavným dôvodom bolo mať konkrétne miesto, kde by veriaci mohli nájsť útechu a posilu v nesení svojich krížov a vyznávaní svojej viery.
V závere Archijerejskej sv. liturgie vladyka Milan posvätil zreštaurovaný procesijovy obraz sv. veľkomučeníka Juraja, ktorý dali obnoviť naši veriaci a prijal poďakovanie od všetkých prítomných kňazov, bohoslovcov, pútnikov a domácich. Po sv. liturgii nasledovalo myrovanie,  moleben k bl. hieromučeníkovi Pavlovi a obchod okolo chrámu symbolizujúci putovanie s ohlasovaním Božieho slova (čítania evanjelií na štyri svetové strany).
Po liturgickej slávnosti sa mnohí zúčastnili agapé (občerstvenia), ktorého podstatou bolo stretnutie pútnikov pri vzájomných rozhovoroch medzi sebou, ale aj s biskupom a kňazmi.
Takto sme prežili v Slovinkách niekoľko fascinujúcich duchovných chvíľ, ktoré sa dajú zažiť jedine v Cirkvi!
 
Oficiálna tlačová správa:

 

 

Obrazek

 

 

FOTO