Jdi na obsah Jdi na menu
 


Misie sú dielom milosrdenstva

Tento rok slávime SDM v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva a preto sa bude niesť v duchu slov „Misie sú dielom milosrdenstva“. Inšpirovali nás slova Svätého Otca Františka, ktorý vo svojom Posolstve k tomuto dňu povedal: Svätý rok milosrdenstva nás vyzýva, aby sme hľadeli na misie ad gentes ako na veľké, nesmierne dielo milosrdenstva – tak duchovného, ako aj materiálneho. Svätý Otec ďalej zdôrazňuje, že najvyšším a najdokonalejším vyjadrením Otcovho milosrdenstva voči ľudstvu je príchod svojho Syna na svet. On „nielenže hovorí o milosrdenstve a vysvetľuje ho príkladmi i podobenstvami, ale predovšetkým ho v sebe samom stelesňuje a vo svojej osobe predstavuje.“

SDM (zvaný aj Misijná nedeľa) je pre celú Cirkev významným dňom, ktorý vytvára zo všetkých farností sveta jednu veľkú rodinu, ktorá sa modlí za misie, slávi Eucharistiu a kde si členovia tejto rodiny navzájom prejavujú nielen duchovné, ale aj materiálne milosrdenstvo v prospech chudobných v misijných farnostiach a diecézach.

V mene Svätého Otca chcem vopred vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí o týždeň vyjadria svoje duchovné a materiálne milosrdenstvo v prospech mladých cirkevných spoločenstiev v misiách.