Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mäsopôstna nedeľa

, aMäsopôstna nedeľa

      V sobotu pred touto nedeľou na ktorej si pripomíname posledný súd, sv. Cirkev sa modlí za zosnulých, aby aj oni s nami spoločne stáli na pravej strane pri poslednom súde. Táto sobota sa nazýva práve preto zádušnou.
      V predvečer tohoto dňa (už v piatok večer), nás Cirkev pozýva k všeobecnej spomienke na všetkých zosnulých. Aby sme pochopili zmysel spojenia medzi Veľkým pôstom a modlitbou za zosnulých, musíme pamätať na to, že kresťanstvo je náboženstvom lásky. Veľká večerná bohoslužba (večiereň) za zosnulých v Mäsopôstnu sobotu slúži ako vzor všetkým ostatným spomienkam na zosnulých a opakuje sa ešte počas druhej, tretej a štvrtej soboty Veľkého pôstu.
      Prvé pomenovanie samotnej nedele, o ktorej je táto kapitola, vychádza z toho, že ňou začína samotný pôst od mäsa (mjasopustná - opúšťame mäso) a druhé pochádza od čítania sv. Evanjelia, ktoré opisuje posledný súd. Ako ozvena na evanjeliovú myšlienku znie stichira mäsopôstnej nedele:
      "Pane, rozumejúc Tvojím prikázaniam, podľa nich budeme aj žiť. Hladných nasýtime, smädným dáme piť, nahých zaodejeme, cudzincov prichýlime, chorých a uväznených navštívime... Nech aj nám povie Ten, ktorý bude súdiť celú zem - Príďte požehnaný môjho Otca, zaujmite miesto, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta."