Jdi na obsah Jdi na menu
 


Liturgický program v 30. týždni po Päťdesiatnici

Pondelok

5. 12. 2016

 Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.

1800   – Svätá liturgia

+ Mária, František, Helena, Michal (rod. Perháčova 579)

Utorok

6. 12. 2016

 Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.   myrovanie.

1630   – Svätá liturgia (Krompachy)

1800  – Svätá liturgia

* Za dobrodincov

Streda

7. 12. 2016

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup.

800  – Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

* Judita, Ladislav, Magdaléna

1800  – Veľká večiereň s litijou

Štvrtok

8. 12. 2016

 Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

    prikázaný sviatok. myrovanie.

1630   – Svätá liturgia (Krompachy)

1800  – Svätá liturgia

* Za veriacich farnosti

Piatok

9. 12. 2016

Náš prepodobný otec Patapios.

 

Sobota

10. 12. 2016

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.

800   – Svätá liturgia

* Veronika

NEDEĽA

11. 12. 2016

 

 

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV, hl. 5.

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik.

800 – Svätá liturgia (Krompachy)

1000 – Svätá liturgia

1500 – Večiereň

 

l