Jdi na obsah Jdi na menu
 


Liturgický program 26. týždni po Päťdesiatnici

LITURGICKÝ PROGRAM V 26. TÝŽDNI PO PÄŤDESIATNICI

Pondelok

7. 11. 2016

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny.

Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion.

800 – Svätá liturgia

 

Utorok

8. 11. 2016

*      Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám.  myrovanie

1630 – Svätá liturgia (Krompachy)

1800 – Svätá liturgia

 

Streda

9. 11. 2016

Naša prepodobná matka Matróna.

Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.

1800 – Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

 

Štvrtok

10. 11. 2016

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.

1630   – Svätá liturgia (Krompachy)

Piatok

11. 11. 2016

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent.

Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský.

1800 – Svätá liturgia

 

Sobota

12. 11. 2016

 Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha.

Náš prepodobný otec Níl.

 Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.

800 – Svätá liturgia

 

930 – Svätá liturgia – pútnici z Michaloviec

NEDEĽA

13. 11. 2016

ZBIERKA NA FARNOSŤ

NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, hl. 1.

*      Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.

800 – Svätá liturgia (Krompachy)

1000 – Svätá liturgia

1500 – Večiereň

l