Jdi na obsah Jdi na menu
 


Liturgický program 23. týždeň po Päťdesiatnici

Pondelok

17. 10. 2016

Svätý prorok Ozeáš.

Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky.

1800 – Svätá liturgia

*  Rodina Ontkova (428)

Utorok

18. 10. 2016

 Svätý apoštol a evanjelista Lukáš.

800 – Svätá liturgia

+ Jozef, Michal, Helena, Ondrej (rod. Mnichova 427)

Streda

19. 10. 2016

Svätý prorok Joel.

Svätý mučeník Varus.

 Náš prepodobný otec Ján Rilský.

1800 – Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

+ Štefan (rod. Benckova 520)

Štvrtok

20. 10. 2016

 Svätý veľkomučeník Artemios.

1630   – Svätá liturgia (Krompachy)

Piatok

21. 10. 2016

 Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

1800 – Svätá liturgia

+ Juraj (r. Marasova 563) – 40- dňová s panychídou

Sobota

22. 10. 2016

Svätý rovnoapoštol Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup.

800 – Svätá liturgia

NEDEĽA

23. 10. 2016

 

ZBIERKA NA MISIE

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, hl. 6.

 Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.

800 – Svätá liturgia (Krompachy)

1000 – Svätá liturgia

1500 – Večiereň

l