Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kermeš 2015

Eparchiálny odpust v Slovinkách vyvrcholil v Nedeľu o porazenom. Prítomných veriacich prekvapil svojou návštevou najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ z Ríma, ktorý slávil archijerejskú svätú liturgiu. Spolu s ním priniesli novozákonnú obetu vladyka Milan Chautur, košický eparcha, protosynkel Vladimír Tomko a asi 20 ďalších kňazov.

V kázni vladyka Cyril predstavil ikonu patróna chrámu sv. Juraja, víťazne bojujúceho s drakom, ktorá v sebe obsahuje veľa vnútornej pravdy. Totiž boj medzi dobrom a zlom je neustálym zápasom v srdci človeka i celého ľudstva už od čias dedičného hriechu. Symbolický sedemhlavý drak je symbolom siedmich hlavných hriechov.

V praktickej časti kázne vladyka Cyril predstavil špecifickú zlobu týchto siedmich prameňov zla a súčasne poukázal aj na spôsob, ako nad nimi zvíťaziť. V každom človekovi sa skrýva potenciál k zlu, ale s Božou pomocou je možné tento boj nad zlom vyhrať. Napríklad v boji so závisťou je potrebné pestovať žičlivosť a štedrosť.

Tradíciou slovinských odpustov je, že každý rok sa venuje spomienka inému mučeníkovi z obdobia prenasledovania Gréckokatolíckej cirkvi komunistickým režimom. Toho roku to bol blažený hieromučeník Mikuláš Čarnecký CSsR z Ukrajiny, pred ktorého ikonou slúžil akatist na jeho počesť miestny kňaz, jeromních Pimen.

Počasie prialo obchodu okolo chrámu, pri ktorom sa spievali vybrané evanjeliá. Vladyka Milan poďakoval za duchovnú slávnosť i zvestované Božie slovo a povzbudil veriacich k vytrvalému premáhaniu zla vo svojom živote. Popri veľkom zástupe ľudí boli na slávnosti prítomní aj členovia miestneho baníckeho cechu vo svojich rovnošatách.

TK KBS informoval Michal Hospodár

(prevzaté zo stránky: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150426001)

(fotografie nájdete na stránke: https://plus.google.com/photos/102568581981979371164/albums/6142668291653364161)